تصاویر دیدنی از خرس‌هایی که در ایستگاه متروکه هواشناسی زندگی می‌کنند

دیمیتری کخ یک عکاس روسی حیات وحش است که برای عکاسی از خرس‌های قطبی یک ایستگاه هواشناسی متروکه معروف شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در شاتر