آیا روغن پالم مصنوعی می‌تواند به نجات جنگل‌های استوایی کمک کند؟

برداشت روغن پالم محرک بزرگی برای جنگل‌زدایی است. شرکت‌های متعددی در تلاشند تا جایگزین پایداری برای روغن پالم پیدا کنند.