ساعت‌های هوشمند Wear OS بالأخره مشکل افراد چپ‌دست را حل می‌کنند

گوگل سرانجام پس از هفت سال قصد دارد با ارائه‌ی ویژگی جدیدی پشتیبانی Wear OS برای افراد چپ‌دست را اضافه کند تا بتوانند ساعت را در مچ دست راست قرار دهند.