چگونه ایمیل‌های دریافتی جیمیل را به آدرس ایمیل دیگر ارسال کنیم؟

اگر می‌خواهید به‌طور خودکار همه‌ی ایمیل‌های موجود در آدرس جیمیل فعلی خود را به یک آدرس جیمیل دیگر ارسال کنید، باید یک ایمیل جدید بازارسال (forwarding email) را به تنظیمات جیمیلتان اضافه کنید.